Accomodatie en algemene werking

Wij besteden aandacht voor groene inkleding rond het atelier.

Het atelier is in 2 fasen verbouwd met aandacht voor isolerende dakbedekking, beglazing en vloer en goede lichtinval. De verwarming gebeurt via een energiezuinige condensatieketel.

Eind 2021 wordt geïnvesteerd in extra regenputten, zodat we ook in droge periodes op dit vlak zelfbedruipend zijn.

Sinds jaar en dag letten wij op een strikte scheiding van de afvalproducten zodat er 100% recyclage mogelijk is van het oud papier, verschillende soorten metalen, plastics enz.

Voor onze verpakking gebruiken we vooral papier en karton. Plastic wordt zoveel mogelijk vermeden.

Machines

De offsetpers drukt alcoholvrij. Het computer-to-plate systeem dat de offsetplaten belicht werkt chemieloos. De inkten en additieven zijn doorheen de tijd ook heel wat milieuvriendelijker geworden. Restanten ervan worden opgehaald voor recyclage of verwerking. Van lozing is totaal geen sprake.

Dit alles wordt nog geoptimaliseerd omdat een groot deel van het drukwerk intussen wordt overgenomen door een digitale pers, die werkt met toner op gereduceerde smelttemperatuur. Alle onderdelen ervan worden eveneens opgehaald voor hergebruik of recyclage.

Grondstoffen

Onze hoofdgrondstoffen papier en karton lenen zich heel goed om gerecycleerd te worden. De producenten van papier focussen al heel lang op een perfect bosbeheer en milieuvriendelijke productie. Daarvoor verwijzen we naar de uitvoerige documentatie op de websites van onze leveranciers Antalis, Igepa en Papyrus.

Bij de papierkeuze voor uw product kunnen we steeds extra aandacht besteden aan milieu en zorgen voor papier met de nodige milieucertificaten.

Transport

Veelal wordt het drukwerk ofwel door u zelf afgehaald of door ons zelf vervoerd. Dit laatste trachten wij zo optimaal mogelijk te combineren om te sparen op tijd en ecologische voetafdruk.

Bij verzending van het drukwerk doen we een beroep op TNT die de CO2-uitstoot van zijn transport altijd compenseert.