– 1934

Vanaf 1934 werd “Handelsdrukkerij H. Braekevelt” opgestart in de Statiedreef 177 in Roeselare (België). Naar verluidt stond de eerste drukmachine in de kelder van het huis van vader René Braekevelt. In 1935 werden er plannen gemaakt voor de aanleg van een ‘achterbouw’ op dezelfde eigendom waardoor de zelfstandige drukkerij ontstond.

– 1946

Kort na de oorlog ontstond er een samenwerking met Henri’s meer commercieel aangelegde broer Honoré. Daardoor zien we de naam ‘drukkerij H.-H. Braekevelt’ opduiken. De drukkerij werd verbouwd en uitgebreid, ze groeide en bloeide.

– 1953

De tijdsgeest en de lokroep van de Nieuwe Wereld hadden hun invloed. Honoré vatte het plan op om naar Toronto in Canada te trekken om daar de nieuwe drukkerij ‘Flamingo’ (cf. Vlaams) te stichten. De bestaande drukkerij werd wat kleinschaliger en kreeg een nieuwe locatie in de Bornstraat te Rumbeke.

– 1965

Henri’s jongste zoon Antoon hielp ook al af en toe mee in het bedrijf. Toen hij huwde, ging hij werken in de toen alom bekende fotogravure Deckmyn (tegenwoordig Miller Graphics Roeselare). Drukkerij Braekevelt bleef bestaan als bijactiviteit in de Appelaarstraat 6 te Roeselare.

– 1988

De bijactiviteit werd omgevormd tot een vennootschap, met als zaakvoerder Antoons zoon Geert. De drukkerij kreeg even later ook zijn huidige locatie in de Schippersstraat 4 in Roeselare.

– 2012

De grafische activiteit werd in 2012 ondergebracht in een nieuwe vennootschap: Atalanta. Bouwend op onze jarenlange ervaring en traditie, helpen wij u ook vandaag en in de toekomst graag verder bij uw grafische projecten.